Aktualności 2017-2018


10 lat Pracowni Plastycznej pani Ireny Oręziak – Kupczak


MDK, 13-03-2018W niedzielny wieczór, 11 marca, w Młodzieżowym Domu Kultury odbyła się uroczystość jubileuszowa z okazji 10-lecia działalności Pracowni Plastycznej prowadzonej przez panią Irenę Oręziak-Kupczak. Z tej okazji do naszej placówki licznie przybyli zaproszeni goście, a wśród nich młodzi artyści, ich rodzice, przyjaciele, sympatycy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek, przedstawiciele lokalnych władz, biłgorajskich mediów oraz pracownicy MDK.


Uroczystość rozpoczął występ solistki studia Wokalnego Kombinejszyn, Katarzyny Wróblewskiej a następnie wyświetlony został kilkuminutowy film, prezentujący nagrania oraz pamiątkowe fotografie, obrazujące działalność podopiecznych pani Irenki na przestrzeni minionej dekady, ich prace podczas zajęć, wernisaże, wyjazdy na plenery, wycieczki edukacyjne do muzeów.


Jubilatka, Irena Oręziak-Kupczak


Zgromadzonych w auli gości powitała dyrektor MDK, pani Renata Socha, a po niej głos zabrała, „jubilatka”, pani Irena. Po krótce przedstawiła historię pracowni, opowiedziała o dokonaniach, o pracy swoich podopiecznych, o ich sukcesach, o artystycznych inicjatywach i ciekawych wyjazdach z wychowankami.


Po tej prezentacji przyszedł czas na gratulacje i wyrazy uznania dla dokonań pani Ireny. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor MDK, która w imieniu swoim i wszystkich pracowników placówki podziękowała pani Kupczak za trud i pracę z dziećmi i młodzieżą, za inspirowanie ich i rozwój talentów, życząc niewyczerpanych pokładów energii do dalszej pracy. Gratulacje złożył także przedstawiciel Starostwa Powiatowego, pan Jan Koman, kierownik Wydziału Edukacji, pan Wojciech Zbiegień, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, pani Beata Tokarska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Teodorówce oraz pani Marzena Kopacz, dyrektor Zespołu Szkolno- Rewalidacyjnego. Nie zabrakło też podziękowań od wychowanków, w imieniu których życzenia nauczycielce złożyli przedstawiciele najstarszej grupy plastycznej 3D.Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie pamiątkowych statuetek wszystkim wychowankom grup „Pędzelki”, „Fantazja” oraz „3d”, a także okolicznościowych dyplomów absolwentkom zajęć plastycznych. Specjalne wyróżnienie otrzymała Aleksandra Piaskowa z najstarszej grupy za pracę artystyczną, a także ogromne zaangażowanie w sprawy organizacyjne pracowni. Pani Irena podziękowała ponadto przedstawicielom różnych instytucji, z którymi ściśle współpracuje. Specjalne podziękowanie dla dyrekcji i pracowników MDK złożyła na ręce pani Renaty Sochy.


Po oficjalnych przemowach i podziękowaniach przyszedł czas na część artystyczną, przygotowaną przez nauczycieli i wychowanków MDK. Zaprezentowali się w niej grupa ADA I z choreografiami „Kaktus” oraz „Zasady”, solistka „Kombinejszyn” Martyna Cios oraz pary KTT „Impuls” - jiva zatańczyli Zuzanna i Łukasz Chołyst, walca wiedeńskiego Kinga Pawiak i Piotr Kurys, zaś rumbę zaprezentowali Nela Fusiarz i Miłosz Beda.


Ostatnim punktem Jubileuszowej uroczystości była licytacja 5 prac plastycznych, będących częścią wystawy „Kobiety w kulturach świata”, autorstwa najstarszych wychowanków pani Ireny: Aleksandry Piaskowej, Aleksandry Okoń, Amelii Piętak, Karoliny Kurys i Jakuba Nizio. Licytacja, prowadzona przez panią dyrektor MDK, spotkała się z żywiołowym oddźwiękiem. Wszystkie obrazy sprzedano za kwotę powyżej 150 złotych, rekordową cenę 380 złotych uzyskał obraz, autorstwa Oli Piaskowej. Pieniądze z licytacji przeznaczone zostaną na potrzeby pracowni plastycznej.


Po uroczystości w auli MDK przyszedł czas na oglądanie trzech wystaw autorstwa wychowanków pani Ireny - „Moja przygoda i przyroda” grupy „Pędzelki”, „Niezwykłe zjawiska” grupy „Fantazja” oraz „Kobiety w kulturach świata” grupy „3D”.


Na zakończenie niedzielnego świętowania wszyscy goście poczęstowani zostali jubileuszowym tortem.


Fotorelacja10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (2) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (1) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (3) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (4) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (5) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (6) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (7) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (8) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (9) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (10) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (11) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (12) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (13) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (14) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (15) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (16) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (17) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (18) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (19) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (20) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (21) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (22) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (23) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (24) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (25) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (26) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (27) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (28) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (29) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (30) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (31) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (32) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (33) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (34) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (35) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (36) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (37) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (38) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (39) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (40) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (41) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (42) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (43) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (44) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (45) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (46) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (47) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (48) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (49) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (50) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (51) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (52) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (53) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (54) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (55) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (56) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (57) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (58) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (59) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (60) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (61) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (62) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (63) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (64) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (65) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (66) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (67) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (68) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (69) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (70) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (71) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (72) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (73) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (74) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (75) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (76) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (77) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (78) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (79) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (80) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (81) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (82) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (83) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (84) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (85) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (86) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (87) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (88) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (89) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (90) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (91) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (92) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak (93) 10lat PracowniPlastycznej IrenyOreziak-Kupczak IMG 20180311 195242 IMG 20180311 193522 IMG 20180311 193629 IMG 20180311 194122 BURST1 IMG 20180311 194517 IMG 20180311 194520 IMG 20180311 194605 IMG 20180311 194621 IMG 20180311 194644 IMG 20180311 194725 IMG 20180311 194742 IMG 20180311 195217

© MDK Biłgoraj 2002-2018