Aktualności 2018/2019
wydarzenia

Sukces w ogólnopolskim konkursie plastycznym w Katowicach

6 listopada 2018, mdk


W przededniu Narodowego Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, w jej 100 rocznicę, wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju mogą poszczycić się sukcesem w XV. Ogólnopolskim Konkursie Dziecięcej Twórczości Plastycznej zatytułowanym „Najpiękniejsza jest moja Ojczyzna” zorganizowanym przez Pałac Młodzieży im. prof. Aleksandra Kamińskiego w Katowicach.


Ten ogólnopolski konkurs plastyczny przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku 3-13 lat. Problematyka prac obejmuje tematy nie tylko nawiązujące do regionu, w którym żyjemy, tradycji i obyczajów. Dzieci przedstawiają poprzez działania plastyczne swój świat, swoje marzenia, rodzinę, zabawy. Współorganizatorem imprezy jest Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży, a Patronat Honorowy objęła Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.


W piętnastej, jubileuszowej edycji konkursu, podopieczni Anny Świcy z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia, zdobyli Nagrodę i trzy Wyróżnienia Honorowe w postaci kwalifikacji na wystawę pokonkursową.


Nagroda - jedna z 35 nagród przyznanych przez Jury konkursowe - przypadła pracy wykonanej przez ośmioletnią Maję Szawarę. Obrazek namalowany został podczas zajęć poświęconych tematyce martwej natury. Wyróżnienia Honorowe w postaci kwalifikacji na wystawę pokonkursową otrzymały prace autorstwa Lilianny Obszyńskiej (lat 6)), Julii Wasąg (lat 9) i Angela Dziwury (lat 13).


Podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom odbyło się we wtorek, 7 listopada 2018 r.


Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!


Anna M. Świca

Fotorelacja /4 zdjęcia/