Aktualności 2018/2019
wydarzenia

Sukcesy wychowanków w XI. Ogólnopolskim Biennale Plastycznym pt. „Rok polski w tradycji i obyczajach”

21 marca 2019, mdk

Nagroda dla sześcioletniej Julianny Sołtys, oraz pięć prac młodych artystek honorowanych uczestnictwem w wystawie pokonkursowej – takimi osiągnięciami może poszczycić się pracownia plastyczna Tęczowa Malarnia z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju w zakończonym właśnie XI. Ogólnopolskim Biennale Plastycznym pt. „Rok polski w tradycji i obyczajach”. Impreza została zorganizowana przez Pałac Młodzieży w Warszawie.


Celem konkursu, którego tematyka jest związana z tradycjami, zwyczajami, świętami typowo polskimi, jest zainteresowanie dzieci i młodzieży, naszym rodzimym dziedzictwem kulturowym, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej. Jury obradujące w składzie: Hanna Stefańska – artysta plastyk, pedagog, Przewodnicząca Jury, Ewa Rakoczy- artysta plastyk, pedagog, Jadwiga Ruzikowska – artysta plastyk, pedagog, Tadeusz Walter - artysta ceramik, pedagog, Robert Jankowski - artysta plastyk, instruktor Pałacu Młodzieży, sekretarz - dokonało przeglądu i selekcji blisko 3000 prac nadesłanych z 68 placówek oświatowych i instytucji kultury. Spośród wybranych do oceny 658 prac przyznano 30 równorzędnych nagród. Oprócz nagrodzonych zakwalifikowano 128 prac na wystawę pokonkursową w Galerii Ogrodu Zimowego Pałacu Młodzieży.


Wśród trzydziestu nagrodzonych laureatów znalazła się praca sześcioletniej Julianny Sołtys z Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju. Na wystawie znalazło się także pięć prac autorstwa: Marietty Skalskiej (lat 6), Zuzanny Romaniak (lat 7), Klaudii Czerniak (lat 8), Alicji Psiuk (lat 8) i Leny Bełżek (lat 10).


Dziewczynki uczęszczają na zajęcia prowadzone pod kierunkiem Anny Świcy w pracowni Tęczowa Malarnia. Tematy zobrazowane przez młode artystki nawiązują do rodzinnych spotkań podczas Wigilii Bożego Narodzenia, kolędowania, tradycji wielkanocnego zdobienia jajek, oblewania się wodą w drugi dzień Świąt Wielkanocnych, czyli Śmigusa Dyngusa, a także świętowania urodzin.


W środę, 13 marca 2019 r., w warszawskim Pałacu Młodzieży odbyło się podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i pamiątkowych dyplomów laureatom oraz ich nauczycielom. Dla małej Julianki było to wielkie wyróżnienie i przeżycie, gdyż osobiście – w towarzystwie mamy - odebrała przyznaną jej nagrodę.


Dziewczętom gratulujemy, życząc jeszcze wielu tak wyjątkowych sukcesów!


Anna M. Świca

Fotorelacja /15 zdjęć /