Aktualności 2019/2020
wydarzenia

Sukcesy wychowanków na Przeglądzie Tanecznym

26 listopada 2019, mdk

W dniach 21 – 22 listopada odbył się XVIII Przegląd Zespołów Tanecznych „Pasikonik” 2019, organizowany przez Dom Kultury Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. O randze imprezy świadczy fakt, iż na przegląd rokrocznie przyjeżdżają setki tancerzy z różnych zakątków Polski, a wśród nich grupy z Biłgoraja.


Pierwszego dnia w Mielcu rywalizowały zespoły ludowe. Naszą placówkę reprezentował Dziecięcy Zespół „Sitareczka”, prezentując wiązankę tańców ślaskich w kategorii „debiuty” 4 – 6 lat. Oprócz podopiecznych pani Edyty Buczek na scenie w Mielcu debiutowało jeszcze 5 zespołów i wszystkie zostały wyróżnione przez konkursowe jury. Dzieci otrzymały medale i pamiątkową maskotkę. Po przeglądzie tancerze „Stareczki” zwiedzili Muzeum Dobranocek, gdzie mieli okazję obejrzeć polskie bajki i poznać historię ich powstawania.


Drugiego dnia „Pasikonika”, kiedy to tancerze prezentują formy różne, do rywalizacji na mieleckiej scenie przystąpiły cztery grupy z naszej placówki: Jump, Ada II i Ada I oraz Impuls. Nasi tancerze zostali dostrzeżeni i docenieni przez komisję jurorską, która grupie Ada I młodsza przyznała wyróżnienie w III kategorii wiekowej oraz II miejsce zespołowi Impuls w IV kategorii wiekowej.


Serdecznie gratulujemy artystom z MDK i ich nauczycielkom.


Fotorelacja w tego wydarzenia:Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019 Pasikonik 2019