Aktualności 2020/2021
wydarzenia

MUZYKĄ MALOWANE – MUZYCZNE IMPRESJE W SZTUCE

19 maraca 2021, mdk


„MUZYKĄ MALOWANE – MUZYCZNE IMPRESJE W SZTUCE” to tytuł konkursu plastycznego zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach. W tej imprezie o zasięgu ogólnopolskim, prace malarskie dwójki wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju zostały wyróżnione.


Marietta Skalska, lat 8 Marietta Skalska, lat 8


Adam Szubiak, lat 8 Adam Szubiak, lat 8


Marietka Skalska i Adaś Szubiak uczęszczają na zajęcia plastyczne, które prowadzi Anna Świca. To kolejni laureaci ogólnopolskiej imprezy plastycznej z pracowni Tęczowa Malarnia.


Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu muzyki, jej gatunków, kształtowanie zdolności manualnych, warsztatowych oraz rozwijanie i kształtowanie wrażliwości na sztukę, w szczególności na muzykę. Powstałe prace były wykonywane w różnych technikach. Komisja konkursowa podkreśliła różnorodność, oryginalność, bogatą kolorystykę, kreatywność - jako wyróżniające się wartości artystyczne, które cechowały nadesłane prace.


Prace ośmioletniego Adama Szubiaka i jego rówieśnicy Marietty Skalskiej zostały wyróżnione w kategorii placówek oświatowych. Podczas zajęć dzieci słuchały przede wszystkim fragmentów najbardziej znanych utworów muzycznych z zakresu muzyki klasycznej. Marietka zilustrowała suitę do baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego - „Walc Kwiatów”. Praca Adama jest swobodną interpretacją tematu konkursowego i przedstawia czteroosobowy zespół muzyków.


Gratulujemy naszym małym artystom!


Anna Świca