Aktualności 2020/2021
wydarzenia

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA W OBRAZKACH DZIECI

16 grudnia 2020, mdk
Przed zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia możemy pochwalić się sukcesem dzieci z pracowni plastycznej Tęczowa Malarnia działającej w Młodzieżowym Domu Kultury w Biłgoraju. Aż dwanaście prac przesłanych na XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „MOJE BOŻE NARODZENIE”, zyskało uznanie jury konkursowego.


Dwie nagrody, dwa wyróżnienia i osiem kwalifikacji do wystawy pokonkursowej, to efekt udziału podopiecznych Anny Świcy w organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie konkursie plastycznym „Moje Boże Narodzenie”. Impreza odbywa się pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty


Komisja w składzie: Małgorzata Basińska - doradca ds. plastyki i wiedzy o kulturze Urzędu Miasta Lublin, dr hab. Agnieszka Zawadzka – Katedra Grafiki Warsztatowej, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, dr Amadeusz Popek – Katedra Grafiki Projektowej i Druku Płaskiego, Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie, Renata Adamczewska – sekretarz, Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie po obejrzeniu 285 prac plastycznych nadesłanych ze szkół i placówek wychowania pozaszkolnego archidiecezji lubelskiej przyznała 16 równorzędnych nagród oraz 15 równorzędnych wyróżnień w czterech grupach wiekowych.


NAGRODYPaulina Blacha, 9 lat

Olga Goch, 13 lat


W grupie dzieci do lat 9 nagrodę otrzymała praca wykonana przez dziewięcioletnią Paulinę Blachę. W kategorii 13-14 lat nagrodzono pracę malarską Olgi Goch (13 lat). W tej samej grupie wiekowej doceniono - przyznając wyróżnienia - dwie młode artystki: Annę Szubiak i Magdalenę Legieć. Obie mają po czternaście lat.


Na wystawie pokonkursowej znalazły się prace: Julianny Sołtys (7 lat), Lilianny Obszyńskiej (8 lat), Julii Furmanek (9 lat), Alicji Psiuk (10 lat), Leny Kanty (11 lat), Izabeli Pogorzelec (12 lat), Leny Bełżek (12 lat) i Jakuba Furmanka (12 lat ).


Zachęcamy do uważnego obejrzenia tych niepowtarzalnych dzieł, gdzie oprócz pięknych kolorów, różnorodności użytych środków plastycznych, czy kompozycji - zobaczymy za czym tęsknią dzieci w tym wyjątkowym świątecznym czasie.


WYRÓŻNIENIA

Anna Szubiak, 14 lat

Magdalena Legieć, 14 lat


KWALIFIKACJE DO WYSTAWY POKONKURSOWEJ

Julianna Sołtys, 7 lat

Lilianna Obszyńska, 8 lat

Julia Furmanek, 9 lat

Jakub Furmanek, 12 lat

Alicja Psiuk, 10 lat

Lena Kanty, 11 lat

Izabela Pogorzelec, 12 lat

Lena Bełżek, 12 lat


Anna M. Świca