logo mdk    napis Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju

O Mdk

MDKMłodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju został utworzony w 1990 roku. Jest publiczną placówką oświatowo - wychowawczą, której zadaniem jest prowadzenie działalności w zakresie zajęć pozaszkolnych. Od stycznia 1999 roku, w ramach reformy samorządowej kraju, podlega Starostwu Powiatowemu w Biłgoraju.


Nasza oferta programowa dotyczy głównie zajęć o charakterze artystycznym, w których mogą uczestniczyć - niezależnie od miejsca zamieszkania - dzieci w wieku przedszkolnym aż po młodzież studencką. Nasza działalność uwzględnia w perspektywie przyszły rozwój wychowanków, tak by jak najlepiej przygotować ich do życia, pomóc odnaleźć im swoje potrzeby, zdolności i przekazać prawdziwe wartości. Różnego rodzaju zajęcia służą wszechstronnemu kształtowaniu młodych ludzi uczęszczających na nasze zajęcia.

Podstawowe funkcje naszej działalności to zajęcia zbiorowe z zakresu tańca, plastyki, muzyki, dziennikarstwa, teatru - zajęcia te mają na celu rozbudzać zainteresowania, pogłębiać zbiorowe przeżycia, zachęcać do wspólnego działania. Zajęcia zespołowe mają pobudzać aktywność uczestników zajęć, dostarczać nowych doświadczeń. W zajęciach indywidualnych kształtuje się cechy charakteru, postawy i aktywność.

Uczestnicy pracowni rozwijają swoje zainteresowania i fascynacje poprzez czynny udział w warsztatach oraz samodzielną działalność twórczą pod czujnym okiem specjalistów z zakresu plastyki, muzyki, teatru, tańca oraz udział i samodzielną organizację wielu imprez dla środowiska lokalnego, takich jak: koncerty, wernisaże, wystawy, konkursy, spektakle, turnieje.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży w Młodzieżowym Domu Kultury.Iwona Pawlos
p.o. Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju


Kierownictwo


IWONA PAWLOS
p.o. DYREKTORA
Młodzieżowego Domu Kultury w Biłgoraju


Kadra pedagogiczna

Iwona Pawlos - p.o. DYREKTORA, nauczyciel dziennikarstwa

Edyta Buczek - nauczyciel tańca
Urszula Demucha - nauczyciel tańca
Ewa Chuchro - nauczyciel tańca
Ingrida Regina Sokołowska - nauczyciel tańca
Jarosław Kloc - nauczyciel muzyki
Kornelia Rudy - nauczyciel muzyki
(od. X.2020r. zastępstwo - Zbigniew Biliński)
Joanna Łukaszczyk - nauczyciel zajęć teatralnych
Renata Socha - nauczyciel dziennikarstwa, plastyki
Anna Świca - nauczyciel plastyki
Irena Oręziak-Kupczak - nauczyciel plastyki, rękodzieła
Przy MDK działa Rada Rodziców i Samorząd Wychowanków

Wydarzenia


wydarzenia

"Zawierucha" koncertowała podczas wizyty Prezydenta RP

24 października 2019 , mdk


Podczas wizyty w Biłgoraju Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, koncertował Zespół Wokalno-Instrumentalny "Zawierucha" z naszego MDK.

czytaj więcej Fotorelacja

wydarzenia

NASI NAUCZYCIELE NAGRODZENI !

17 października 2019 , mdk


Z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej Starosta Biłgorajski uhonorował nagrodami nauczycieli pracujących w szkołach i placówkach podlegających pod Powiat Biłgorajski. Uroczystość odbyła się w piątkowe przedpołudnie 11 października w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju.

czytaj więcej Fotorelacja

wydarzenia

Młodzieżowy Dom Kultury w Biłgoraju z CERTYFIKATEM SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEJ PLACÓWKI w roku szkolnym 2018/2019

26 kwietnia 2019 , mdk


Certyfikat dla MDK w Biłgoraju za udział w V edycji ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – pomocowej UNICEF - WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA wraz z podziękowaniem za zaangażowanie na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom nadał Marek Krupiński – Dyrektor Generalny Stowarzyszenia UNICEF Polska.

czytaj więcej Fotorelacja

wydarzenia

Jubileuszowy koncert z okazji 25-lecia Młodzieżowego Domu Kultury

2 czerwca 2015 , mdk


Młodzieżowy Dom Kultury to jednostka odgrywająca doniosłą rolę w życiu kulturalno-oświatowym powiatu biłgorajskiego. W ostatni dzień maja 2015 roku, placówka świętowała 25-lecie swojej działalności. W jubileuszowym koncercie wystąpiły wszystkie grupy taneczne działające w strukturach MDK.

czytaj więcej Fotorelacja